Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

อสมท ชูนโยบายประหยัดพลังงาน MCOT Let’s Green

  • PDF
นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน (MCOT) และ รศ.ดร. อภิชิต เทิดโยธิน ผู้อำนวยการ โครงการ BEAT 2010 ร่วมเปิดตัวโครงการ MCOT Let’s Green โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอาคารที่ทำการของ MCOT ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 17 อาคาร ที่เข้าร่วมแข่งขันปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารในโครงการ BEAT2010