Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ทรู รณรงค์บริจาคอวัยวะ "Let Them See Love "

  • PDF
รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “Let Them See Love ปีที่ 5” สานต่อการรณรงค์ความสำคัญของการให้อันยิ่งใหญ่ มอบชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ภายในงานยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ให้และผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ และการจัดแสดงประติมากรรมภายใต้แนวคิดการให้ที่ยิ่งใหญ่ (Story of Giving Sculpture)