Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ไอเฟค ประเดิมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • PDF
“ไอเฟค” ตั้ง “บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด” ลุยธุรกิจพลังงานทดแทน ประเดิมงบพันล้านสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองกาญจน์

ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
หรือ IFEC เผยว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนคือโอกาสในการลงทุนแห่งยุค โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใส เพราะสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีแสงแดดแรงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกยังเป็นการบริหารความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากจากน้ำมัน ถ่านหิน และแก๊ส ที่นับวันยิ่งมีราคาแพง อีกทั้งยังทำลายสิ่งแวดล้อม

โดยนอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ไอเฟค ยังมีความสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ อีกหลายประเภท ทั้งพลังงานลม ไบโอแมส เพราะเมื่อประเมินแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้ว พบว่ายังขยายตัวต่อเนื่องตามภาพรวมเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เพราะภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน