Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

USR แบ่งปันความสุขให้น้องผู้ด้อยโอกาส

  • PDF
ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง ศรีปทุม USR พลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการส่งมอบตุ๊กตาหมีในโครงการ “แบ่งปันความสุขด้วยใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส” จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ตัว ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้