Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติการเกิดไฟป่า

  • PDF
"ไฟป่า" เป็นมหันตภัยร้ายแรงที่ทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล แม้จะมีความพยายามรณรงค์ในทุกด้านแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ไฟป่าก็ยังวิกฤติ โดยจากสถิติพบว่า ยังมีผืนป่าถูกทำลายอยู่เป็นจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)