Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

เยาวชน YFS 2010

  • PDF
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเยาวชนในโครงการ Young Financial Star Competition 2010 หรือ YFS 2010 ที่ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย ร่วมเรียนรู้แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมก่อนทำกิจกรรม PTT CSR Star Team ณ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี สมหญิง  มานะจิตต์  ผู้อำนวยการ โครงการรักษ์ป่า  สร้างคน ๘๔ ตำบล  วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน