Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

มอบขาเทียมให้ผู้พิการ “เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” น้ำใจจากภาคธุรกิจ

  • PDF
โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ให้สามารถเดินและดำเนินกิจกรรมประจำวันได้เหมือนคนปกติ ซึ่งบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นมา ถือเป็นโครงการ CSR ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

“ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการขาขาดมากกว่า 50,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่หรือประมาณ 45% ของผู้พิการขาขาดเกิดจากอุบัติเหตุทางการจราจร 25% เกิดจากการเหยียบกับดักระเบิด อีก 20% เกิดจากแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 10% เป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิดและปัญหาสุขภาพอื่นๆ อาทิ  ขาเป็นแผลติดเชื้อ เป็นมะเร็งที่ขา เส้นเลือดที่ส่งไปยังเท้าอุดตัน เป็นต้น ซึ่งคนพิการโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลและมีฐานะยากจน เมื่อสูญเสียขาก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเข้ารับบริการทำขาเทียมจากโรงพยาบาลของรัฐ จำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยัน ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ  บางรายจึงต้องทำขาเทียมจากไม้หรือไม้ไผ่เพื่อช่วยให้ตนเองสามารถทำงานยังชีพต่อไปได้

เอไอเอ ประเทศไทย และ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีนโยบายสอดคล้องกันที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” เพื่อผลิตและมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา โดยเอไอเอจะมอบเงินสนับสนุนปีละ 1 ล้านบาทแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขาเทียมจำนวน 400 ขาเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการทุกปี” สุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กล่าวว่า “ขอขอบคุณเอไอเอที่สนับสนุนให้ผุ้พิการขาขาดได้รับขาเทียม คนพิการขาขาดบางคนไม่เคยได้ขาเทียม เขาต้องใช้ไม้เท้าหรือต้องคลานเข่าเป็นปีๆ รอยยิ้มอย่างมีความสุขของเขาเมื่อได้รับขาเทียมจึงเป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันใจที่ได้ช่วยให้คนๆ หนึ่งมีโอกาสเดินได้ ทำกิจกรรมประจำวันเหมือนคนปกติอื่นๆได้”

เอไอเอ ประเทศไทย เริ่มโครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใม่ ชีวิตใหม่” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันได้มอบขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดแล้วรวม 800 ขา นอกจากการมอบขาเทียมแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังมอบวัสดุอลูมิเนียมแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในการผลิตขาเทียมรวมกว่า 3,500 กิโลกรัม ซึ่งการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เอไอเอให้ความสำคัญมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย