Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ปลูกสำนึก “รู้ก่อนรับ...ถุงผ้า”

  • PDFผลิตภัณฑ์ประเภท “กรีน ไอเดีย” ใช่จะมีแต่แง่มุมที่ดีเสมอไป ยกตัวอย่างกรณี “ถุงผ้าลดโลกร้อน” ที่ตอนนี้กำลังกลายเป็น “ตลกร้าย” เมื่อมีคนจำนวนไม่น้อย “พร้อมจะรับ” แต่ “ไม่นำไปใช้” จนทำให้เกิดสภาวะ “ถุงผ้าเกลื่อนเมือง”

ท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกภาคส่วนต่างเฮโลมาร่วมวง “ลดโลกร้อน” ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวก “สถานการณ์พาไป” มากกว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เกิดจาก “สำนึกภายใน” อย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน ต้นน้ำของปัญหาอย่าง องค์กรธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานของราชการเอง ก็เพลิดเพลินกับการใช้งบประมาณในการผลิต “ถุงผ้า” เพื่อแจกเป็นของที่ระลึก และแจกเป็นของแถมสร้างภาพลักษณ์ “องค์กรสีเขียว” กันจนเกร่อ โดยไม่ได้สนใจว่าปลายน้ำอย่าง “ผู้ใช้งาน” ว่าจะนำถุงผ้าไปใช้เพื่อ “ลดภาระ” หรือ “สร้างภาระ” ให้กับโลก

ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อนได้จริง?” หรือ “กำลังทำร้ายโลกให้ยิ่งเลวร้ายลงไปมากกว่าเดิม” และท้ายที่สุดถุงผ้าจะตกเป็นผู้ต้องหาแทน “ถุงพลาสติก” หรือไม่ในอนาคต

แม้ว่าเราทุกคนต่างรู้ถึงข้อดีสารพัดของถุงผ้า แต่มีประชากรส่วนน้อยเท่านั้น ที่นำถุงผ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดโลกร้อนในชีวิตประจำวัน เพราะยังมีประชากรอีกกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่เลิกพฤติกรรม “ถือถุงผ้าไปใส่ถุงพลาสติก” กลับมาบ้าน ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ยังถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตยิ่งกว่าเดิม

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า “ฝ้าย” ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถุงผ้านั้น เป็นพืชที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูก และใช้สารเคมีมากที่สุดในโลก โดยเพื่อให้ได้ผลผลิตฝ้าย 1 กิโลกรัม เราต้องผันน้ำมาใช้ถึง 7,000 – 23, 000 ลิตร ใช้ปุ๋ยเคมี 457 กรัม และใช้ยาฆ่าแมลงมากถึง 16 กรัม

ครั้นจะหวังพึ่งพาการทำไร่ฝ้าย “แบบอินทรีย์” ก็ยังไม่ได้ เพราะจำนวนไร่อันน้อยนิดในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ขยายตัวไปตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลอังกฤษระบุว่า “ถุงผ้าที่เป็นทางเลือกสำหรับการลดโลกร้อน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนใบที่ถือครอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้นำมันไปใช้งานได้บ่อยครั้งเพียงใด"

ซึ่งจากสถิติพบว่า ถุงผ้าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถุงพลาสติก 3 เท่า และดีกว่าถุงกระดาษถึง 13 เท่า ก็ต่อเมื่อถุงผ้าใบนั้นมีความถี่ในการใช้งานประมาณ 500 ครั้งขึ้นไป

สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ ถุงผ้าไม่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอะไร แต่คนใช้ถุงผ้าต่างหากที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างตรงจุดที่สุด

ดังนั้น ในฐานะผู้รับ ควรถามตัวเองให้ดีก่อนว่า จะนำถุงผ้าที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่ ขณะที่ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ก็ควรละเลิกพฤติกรรม “รักษ์โลกแบบจอมปลอม” ผ่านการผลิตถุงผ้าเสียที

ก่อนที่สุดท้ายแผนอนุรักษ์โลกจะต้องตาลปัดกลายเป็น “รณรงค์หยุดผลิตและแจกถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน” ในระยะเวลาอันใกล้

(ผู้เขียน : วิเชียรมาศ)