Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สองเกาหลีจับมือประชุมร่วมเรื่องภูเขาไฟ

  • PDF
There are no translations available.

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เริ่มเปิดประชุมเกี่ยวกับภัยคุกคามจากภูเขาไฟ หลังเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ เกาหลีเหนือ ยังได้เสนอการทำวิจัยร่วมเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาแพกดู บริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและจีน นับเป็นความร่วมมือที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น หลังเกิดการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นเวลาหลายเดือน