Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ประกันกุมขมับชดใช้หายนะภัยธรรมชาติ

  • PDF
สวิส รี บริษัทรับประกันภัยต่อแห่งใหญ่อันดับ 2 ของโลก กล่าวว่าหายนะภัยจากธรรมชาติและด้วยน้ำมือมนุษย์ในปีที่แล้ว สร้างภาระให้แก่อุตสาหกรรมประกันคิดเป็นมูลค่า 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สูงกว่าที่เคยประเมินไว้ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งครั้งนั้นคาดว่าจะมีภาระเพียง 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ