Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

โพลชี้คนอีสาน 77% ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

  • PDF
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นชาวอีสานต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์" พบร้อยละ 77 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุ กลัวโรงไฟฟ้าระเบิดแบบญี่ปุ่น และไม่มั่นใจต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของไทย