Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

กระเป๋ายังชีพฉุกเฉิน...พร้อมไว้เมื่อภัยมา

  • PDF
ภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวมนุษย์มากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนทำให้หลายคนวิตกจริตว่าท้ายที่สุดโลกใบใหญ่จะแตกสลายกลายเป็น “เถ้าธุลี” ดั่งคำทำนาย  

แต่ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วโลกจะต้องพบกับจุดจบใด นักวิทยาศาสตร์ หรือหมดดูหมอเดา ก็คงไม่มีใครมาอยู่เคียงข้างเราในยามคับขัน  

ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด ก็คือ “การเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ” เริ่มตั้งแต่การเตรียมจัดสัมภาระ “ถุงยังชีพฉุกเฉิน” เอาไว้ใช้คราวจำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เองง่ายๆ และทำได้แต่เนิ่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องเจอปัญหา “โดนกักตุน” หรือ “หาไม่ได้” เมื่อถึงคราวเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ

สิ่งของที่เราจะจัดเตรียมใส่ถุงยังชีพฉุกเฉิน คือสิ่งของที่อยู่ในองค์ประกอบของปัจจัย 4 เป็นพื้นฐาน เว้นไว้แต่เพียงพื้นฐานสุดท้ายคือ “ที่พักอาศัย” ซึ่งคงยากอยู่ที่จะแบกติดตัวไปได้

เว้นแต่ใครจะอยากแบก “เต้นท์สนาม” ติดตัวไปก็แล้วแต่พละกำลังของแต่ละคน

กลับเข้ามาถึงลิสต์รายการอุปกรณ์ที่เราควรจะจัดเตรียมใส่ในกระเป๋า เอาไว้ให้พร้อมก็ได้แก่อุปกรณ์ตามรายการดังในภาพประกอบ
หลังจากที่จัดสัมภาระเสร็จแล้ว ก็นำ “กระเป๋ายังชีพฉุกเฉิน” ไปวางไว้ยังจุดที่จะสามารถหยิบจับไปใช้งานได้ง่ายๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป

ที่สำคัญคือ ต้องหมั่นตรวจสอบอายุการใช้งานของสัมภาระในกระเป๋าอยู่เป็นระยะ ก่อนที่ “กระเป๋าสัมภาระยังชีพฉุกเฉิน” จะกลายเป็น “กระเป๋าภาระ” ไปเสียก่อนได้ใช้งานจริงๆ

(ผู้เขียน : อุษา หิรัญศิริ)