Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ปริมาณน้ำฝนสุราษฎร์ทะลัก 34 นิ้ว

  • PDF
ดาวเทียม TRMM ภายใต้การบริหารขององค์การนาซา และสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของไทยว่า สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 855 มม. (34 นิ้ว) จากปกติที่มีปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเดือนเพียง 2 นิ้ว