Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ภูเขาน้ำแข็งทิเบตกำลังละลาย

  • PDF
องค์ดาไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ระบุทรงวิตกกังวลสถานการณ์ภูเขาน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตกำลังละลายมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงชาวอินเดียที่ต้องใช้น้ำจากที่ราบสูงทิเบต เพราะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาและแม่น้ำอื่น ๆ อีกหลายสายในเอเชีย