Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

พายุฝุ่นกระหน่ำคูเวต ส่งออกน้ำมันชะงัก

  • PDF
โฆษกการปิโตรเลียมแห่งชาติคูเวต (เคเอ็นพีซี) แถลงว่า หลังเกิดพายุฝุ่นพัดกระหน่ำคูเวตจนทำให้การจราจรทางอากาศกลายเป็นอัมพาต และทำให้ต้องระงับการส่งออกน้ำมัน อย่างไรจะไม่กระทบการทำข้อตกลงกับลูกค้า และจะเริ่มกลับมาส่งออกน้ำมันเหมือนเดิมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น