Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

แผ่นดินไหว 5.2 ริคเตอร์ ในจีน

  • PDF
สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐแจ้งว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตื้นเพียง 13 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 320 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย