Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

เทปโกใช้ก๊าซผลิตกระแสไฟฟ้าแทน

  • PDF
เทปโก เตรียมติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 แห่งในจังหวัดชิบะ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชดเชยหลังจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้รับความเสียหายหนักจากแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยกังหันก๊าซดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 50-52 ล้านกิโลวัตต์