Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

โซนี่ญี่ปุ่นหยุดงานประหยัดพลังงาน

  • PDF
บริษัทโซนี่ ขานรับนโยบายภาครัฐที่สั่งให้บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งปรับลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 25 ในฤดูร้อนนี้  โดยเตรียมพิจารณาให้พนักงานในญี่ปุ่นกว่า 16,000 คนหยุดงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อประหยัดพลังงาน ท่ามกลางภาวะขาดแคลนไฟฟ้าหลังเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา