Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ดินถล่มอินโดนีเซีย

  • PDF
เกิดเหตุดินและหินถล่มในเขตมะลังใจกลางเกาะชวา หลังโดนฝนถล่มอย่างหนัก ทั้งนี้ อินโดนีเซียต้องประสบกับภัยธรรมชาติอยู่เสมอ เนื่องจากมีการตัดไม้และถางป่าเพื่อทำเกษตร ส่งผลให้มีการทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติหลายแห่งซึ่งเป็นที่ปกคลุมดินไม่ให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินบนเกาะกว่า 17,000 แห่ง