Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ประกวดออกแบบบ้านคาร์บอนต่ำ

  • PDF
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ จัดโครงการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก http://www.tgo.or.th/