Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ปัญหาลิเบียลามราคาน้ำมัน

  • PDF
หลังจากฝ่ายต่อต้านในลิเบียกล่าวว่า จะไม่ผลิตน้ำมันดิบเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเตรียมซ่อมแซมอุปกรณ์ที่แหล่งผลิตน้ำมันในเมืองมิสราตาและเมสลาซึ่งเสียหายจากการสู้รบ และส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเอเซีบพุ่งทะยานไปเกือบแตะ 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว