Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

แผ่นดินไหว 5.6 ริกเตอร์ที่ติมอร์-เลสเต

  • PDF
ศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ รายงานเหตุแผ่นดินไหวระดับความลึกเพียง 1 กิโลเมตร ที่ติมอร์-เลสเต วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.6 ริกเตอร์ ทั้งนี้ ติมอร์-เลสเตตั้งอยู่บน “วงแหวนแห่งไฟ” มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งแผ่นเปลือกทวีปมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นประจำ