Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ปีสากลแห่งป่าไม้

  • PDF
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขานรับมติของสหประชาชาติ ที่ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีสากลแห่งป่าไม้” โดยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีสากลแห่งป่าไม้ ตั้งเป้าภายในปี 2020 จะลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้ร้อยละ 50 และเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ60