มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สภากาชาดไทย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมด้านการศึกษาของสภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป